Aðalfundur

Aðalfundur Hollvinasamtaka Bifrastar verður haldinn á Suðurlandsbraut 22 mánudaginn 19. apríl 2021 klukkan 17.30.

Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórn samtakanna skal skipuð þremur aðalmönnum og tveimur til vara. Rektor skipar einn aðalmann en aðalfundur kýs í hvert sinn til tveggja ára einn stjórnarmann og annan til vara. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.